Vedení SNCF tak reagovalo na informace, podle nichž dosud neznámá teroristická skupina AZF rozmístila na deseti místech podél železnice nálože.

Ty chce nechat vybuchnout, jestliže jí stát nevyplatí čtyři milióny dolarů a milión eur (celkem 140 mil. Kč).

Prohledávání začalo ve středu

S prohledáváním zhruba 32 500 kilometrů tratí začali pracovníci SNCF již ve středu. Prioritu měly komunikace, po nichž jezdí expresní vlaky TGV a soupravy s nebezpečnými náklady. Celá akce měla být ukončena ještě ve čtvrtek.

"Jsou to specialisté. Jakmile se na trati objeví něco podezřelého či neobvyklého, hned si toho všimnou," ujišťoval mluvčí drah Francois Rémy. Do odpoledních hodin však nebyl hlášen žádný podezřelý nález.

Ministr spravedlnosti Dominique Perben vyjádřil politování, že sdělovací prostředky o vyděračské akci informovaly veřejnost, ačkoli je vláda písemně požádala, aby byly co nejvíce zdrženlivé.

"Je těžké pracovat ve světle reflektorů," zdůraznil. Současně vyjádřil naději, že se bezpečnostním orgánům podaří pachatele brzy identifikovat a zadržet. "Zmobilizovali jsme všechny síly," ujistil ministr.

Spojení na islámské radikály?

Francouzské úřady se domnívají, že vyděrači se rekrutují z kriminálního prostředí a nemají vazbu na islámské teroristické skupiny.

Ve výhrůžných dopisech zasílaných od prosince státním institucím, včetně prezidentské kanceláře, pachatelé tvrdí, že se považují za "sekulární bratrstvo s etickými a politickými konotacemi" a že jim jde o to, aby se politici starali více o občany než o sebe.

Záhadou zůstává nadále i zkratka AZF, jíž jsou vyděračské dopisy podepsány. Případnou souvislost s chemičkou v jihofrancouzském Toulouse, kde v září 2001 došlo k výbuchu a usmrcení 30 lidí, se nepodařilo prokázat. Vyšetřování tehdejšího incidentu nebylo ještě zcela uzavřeno, policie se však jednoznačně kloní k názoru, že šlo o neštěstí.