Naše vize sekulárního státu není v rozporu s náboženstvím. Každý má právo vyjadřovat svou víru, jestliže ve státních školách respektuje zákony republiky," zdůraznil premiér Jean-Pierre Raffarin.

Zákon, který by měl do 15 dnů podepsat ještě prezident Jacques Chirac, má nabýt účinnosti od nového školního roku.

Text nevyjmenovává, které konkrétní náboženské symboly nebude možné ve školách nosit. To by měl upřesnit až ministr školství v příslušném věstníku. Dosud se hovořilo o muslimských šátcích, židovských jarmulkách, velkých křesťanských křížích a případně i sikhských turbanech.

Senátoři se v debatě zabývali 22 pozměňujícími návrhy, jejichž autoři tvrdili, že norma by mohla více problémů vyvolat než vyřešit. Také Raffarin připustil, že přijetím zákona není problém smeten se stolu. Všechny návrhy dodatků však byly zamítnuty.

Nerespektování zákona může vést až k vyloučení ze školy. Jakékoli sankci ale bude muset předcházet pohovor se žákem.

K vypracování normy přispěla dlouhotrvající veřejná debata, kterou podnítily četné případy muslimských dívek a žen odmítajících odložit šátky ve školních třídách, nebo při fotografování na oficiální dokumenty.

Několik studentek bylo z tohoto důvodu ze školy vyloučeno. Muslimské organizace ve Francii, ale i arabských zemích proti normě ostře protestovaly a označily ji za útok na náboženskou svobodu.