Dodal, že Orgovánová nemá žádnou koncepci a že některým organizacím dává přednost, například nadaci Inforoma. Orgovánová obvinění odmítla.

"Je politováníhodné, že v této pro Romy vážné situaci Patkoló jedná proti společným zájmům Romů. Moji činnost posuzuje vláda a já se budu tímto posouzením řídit," prohlásila vládní zmocněnkyně a odmítla rovněž obvinění, že nadace Inforoma nepracuje transparentně.

Patkoló kritizoval také jiné romské organizace. Parlament Romů, v jehož čele stojí Ladislav Fízik a Jozef Červeňák, prý podněcuje Romy k nezákonnému jednání a vyostřuje situaci. "Je otázkou, kdo tyto pány pověřil zastupováním Romů," prohlásil Patkoló, podle něhož Parlament Romů není reprezentativní organizací.

Fízik na to reagoval tvrzením, že RIS nezná situaci Romů v osadách. Parlament Romů prý usiloval o uklidnění situace mezi Romy na východním Slovensku.