Vědci z organizace UNESCO podnikli kontrolní misi k útesu v březnu tohoto roku. Průzkum odhalil, že za největším znečišťováním přírodní památky stojí hlavně rozvíjející se průmysl v přímořských oblastech, přístavy, lodní doprava, nádrže se zkapalněným podzemním plynem, extrémní počasí a špatná kvalita vody.

Zpráva uvádí, že útes je ve vážném ohrožení a je nutné přijmout potřebná opatření k jeho záchraně. Navzdory tomu, že australská strana již před časem podnikla kroky ke zkvalitnění podmínek pro rozvoj útesu, nedaří se jí podle UNESCO dodržovat všechny kroky.

Stát Queensland, u jehož pobřeží se Velký bariérový útes nachází, je jednou z nejrychleji se rozvíjejících australských oblastí, zaměřených zejména na těžbu uhlí. Znečišťování okolí útesu vytýkají Austrálii kritici už několik let.

Zpráva okamžitě vyvolala vlnu souhlasných reakcí ze strany politicky vlivné strany Zelených a australských ekologů, kteří volají po tom, aby Austrálie snížila svou závislost na uhlí.

Výbor pro světové dědictví se bude alarmující zprávou znovu zabývat ještě v červnu tohoto roku na konferenci v Petrohradě.