Prezident vyzval občany, aby se hlasování zúčastnili v co největším počtu. Referendum totiž bude platné jen v případě, že účast bude nadpoloviční.

Čeští občané přijdou k urnám zhruba o měsíc později, 15. a 16. června. Česká republika patří mezi deset kandidátských zemí; o podmínkách přistoupení se tyto státy dohodly s patnáctkou na prosincovém summitu v Kodani.