"Plně využít potenciál evropských pracovních sil je nezbytná podmínka, abychom dosáhli našich strategických cílů," zdůrazňuje vůbec první výroční zpráva o postavení mužů a žen.

Situace v EU se částečně zlepšila: zatímco na počátku 90. let byla zaměstnána téměř polovička žen v produktivním věku, nyní míra zaměstnanosti dosahuje 55,6 procenta. Také rozdíl v platech mužů a žen je méně výrazný, a to zejména ve veřejných sektorech.

Ženy již více studují než muži a následně začíná stoupat podíl žen na vyšších příčkách kariérního žebříčku. Nerovnosti ale zůstávají: rozdíl v míře zaměstnanosti v "patnáctce" činí více než 17 procent (ještě předloni 78,2 ku 55,6 procentům), rozdíl v míře nezaměstnanosti 1,8 procenta.

Avšak více než třetina zaměstnaných žen pracuje pouze na částečný úvazek, na rozdíl od pouze sedmi procent mužů. Platy žen jsou v průměru o 16 procent nižší než mužů.

O tom, že sféra rozhodování zůstává převážně v rukou mužů, svědčí také to, že pouze do čtvrtiny křesel v parlamentech "patnáctky" usedají poslankyně a že ženy obsazují jen 30 procent ředitelských funkcí.