V newyorském sídle OSN to potvrdili zástupci obou stran poté, co Papadopulos a Denktaš čtyři dny vyjednávali o přepracované verzi plánu OSN na sjednocení ostrova, s nímž generální tajemník světové organizace Kofi Annan přišel již koncem roku 2002.

Na ohlášených přímých rozhovorech, které by měly začít ve čtvrtek v Nikósii (ta je rovněž rozdělená) za přítomnosti Annanova zmocněnce Álvara de Sota, by se měly podílet také Řecko, Turecko a EU. Pokud by jednání byla dovedena do úspěšného konce, znamenalo by to historickou událost v dějinách Kypru, který je od turecké invaze do jeho severní části v roce 1974 rozdělen na dvě části - jižní řeckou a severní tureckou. Turecká armáda tehdy reagovala na puč řeckokyperských nacionalistů, jímž chtěli ostrov připojit k Řecku.

Zatímco řecká část ostrova je mezinárodně uznávaná, stát kyperských Turků, tzv. Severokyperskou tureckou republiku, oficiálně vyhlášenou v roce 1983 uznala jen Ankara.

Švýcarský model

Původní Annanův plán předpokládal vytvoření jednotného kyperského státního útvaru podle švýcarského modelu, jenž by se skládal ze dvou dílčích "států". Řeckokyperská část ostrova by měla činit 71,5 procenta jeho plochy, tureckokyperská 28,5 procenta.

Oba dílčí "státy" by měly svůj parlament, celostátní zákonodárný sbor by sestával ze sněmovny a senátu. Zatímco dolní komora by čítala dvě třetiny řeckých a jednu třetinu tureckých poslanců (dle poměru počtu obyvatel), v senátu by byl podíl obou stran poloviční.

Scénář počítá s demilitarizací

V čele sjednocené země by stála šestičlenná rada (vláda) sestávající ze čtyř kyperských Řeků a dvou kyperských Turků. Jeden z členů tohoto orgánu by na základě rotačního principu vždy po dobu deseti měsíců vykonával funkci prezidenta, zatímco další člen rady z druhé komunity by byl viceprezidentem.

Případné rozpory by řešil devítičlenný nejvyšší soudní dvůr, v němž by byli zastoupeni tři řeckokyperští, tři tureckokyperští a tři zahraniční soudci.

Annanův plán počítá rovněž s rozsáhlou demilitarizací ostrova. Počet tureckých vojáků na severu by se měl ve stanovené době snížit z nynějších 30 tisíc na šest tisíc. Řecká armáda by směla na Kypru vydržovat čtyři tisíce vojáků.

Scénář počítá rovněž s referendy v obou částech Kypru krátce před vstupem do EU. Mezi diplomaty se hovořilo o datu 21. dubna.