Svět není podle listu zdaleka dokonalý, stále ještě existují ve světě oblasti ovládané tyrany nebo radikály, kde je základním argumentem nabitý kalašnikov. V řadě zemí nemají milióny lidí přístup k pitné vodě a potravinám či lékům, přesto je situace v základních parametrech, které dokládají statistiky OSN a Světové banky, mnohem lepší než dříve.

Ubylo válek a konfliktů

Více válek a konfliktů skončilo, než začalo, a počet jejich obětí ve srovnání s rokem 1940 klesl o 90 procent. Nejedná se přitom jen o řeže velkých armád, ale i občanské konflikty. A přestože z Iráku nebo Afghánistánu přicházejí pravidelně zprávy o sebevražedných atentátech, klesl i počet teroristických útoků, jsou méně časté a méně smrtící.

„Pokud je válka zbytečnou, bude to jeden z nejvýraznějších posunů v dějinách lidstva,“ komentoval zjištěný trend vedoucí expert na národní bezpečnost John Mueller z Ohijské státní univerzity.

Chudoba mizí

Před jedenácti lety vytklo OSN strategický cíl snížit míru chudoby ve světě na polovinu. Podle Světové banky je tento cíl již z 80 procent naplněn a životní úroveň v rozvojových zemích skutečně v uplynulých letech stoupala.

Počet lidí žijících v bídě za méně než 1,25 dolaru (25 Kč) na den má v roce 2015 klesnout na 883 miliónů. Ještě v roce 2005 to bylo 1,4 miliardy a v roce 1990 1,8 miliardy. OSN zároveň potvrzuje, že na vzestupu jsou rozvojové země i ve statistikách, které dokumentují šíření gramotnosti nebo snižování počtu hladovějících lidí.

„Dosáhly většího pokroku, než jsem čekal,“ prohlásil Delfin Go, hlavní ekonom Světové banky pro odhady rozvoje.

Postavení žen se zlepšuje

Dalším parametrem, který sledovala i Světová banka, je postavení žen ve společnosti. To se zlepšuje jak v absolutních číslech, tak i ve vztahu k postavení mužů ve společnosti. Lépe jsou na tom samozřejmě rozvinuté země, ale pokrok byl zaznamenán i v rozvojovém světě. Ve třetím světě se zatím výrazněji než celkové postavení zlepšila gramotnost a úroveň vzdělání žen.

Ženy tak v současnosti představují 40 procent celosvětové pracovní síly, v zemědělství je to dokonce o tři procenta více. Především však ženy a dívky celosvětově tvoří více než polovinu univerzitních studentů. To je ovšem dáno nepoměrně vyšším počtem škol univerzitního typu v rozvinutých zemích.

„V globalizovaném světě získávají země, které využívají schopnosti a talent žen, výhodu nad těmi, které je nevyužívají,“ zdůraznila Ana Revenga, jedna z hlavních spoluautorek zprávy Světové banky.

Nový úsvit demokracie

Poprvé po desetiletích se začíná zdát, že se demokracie prosadí i v problematickém regionu Blízkého východu a na severu Afriky, kde převládaly autokratické režimy. Arabské jaro vedlo k pádu mnoha vládců a v pohybu jsou i další společnosti v muslimských zemích této oblasti. Demokracie je ovšem často spojena s posilováním pozic islamistů.

„Společnosti se mění. Chtějí základní svobody,“ říká Daniel Calingaert z institutu Freedom House. Tyto údaje a trendy dávají naději, přestože ekonomická krize posunula k hranici chudoby milióny lidí a počet států respektujících základní hodnoty svobody a demokracie od přelomu století spíše stagnoval.