Patrubány se domnívá, že tento první krok by měl vést k přehodnocení postoje Evropy k osobě Beneše a především k jeho poválečným dekretům.

"Pokud v hlavním městě Evropy mají Benešovu ulici, není naděje, že se zruší jeho dekrety. Budeme důrazně žádat vedení města Brusel, aby tuto ulici přejmenovalo," uvedl Patrubány.

Obě organizace chtějí podle Zeihsele využít a použít všechny právní možnosti, které nabízí Evropská unie ke zrušení dekretů.

"Doufáme, že maďarská vláda, stejně jako i vlády všech členských zemí Unie projeví v tomto směru vstřícnost. Věřím, že Evropa společně projeví ochotu ke zrušení těchto nespravedlivých dekretů," dodal Zeihsel.