EU na prestižní cenu navrhl bývalý norský premiér Thorbjoern Jagland, a to za stabilizaci poměrů v Evropě. Nobelu cenu míru si organizace údajně zaslouží za historické sjednocení východní a západní části kontinentu.

Podle AFP však Unie nemá příliš šancí v závěrečném klání uspět. Dva z pěti porotců pocházejí z norského parlamentu (přání Alfreda Nobela) a tato instituce je známa svými nepříliš pozitivními postoji k EU.

V neprospěch Bruselu hraje také skutečnost, že Norové v minulosti opakovaně přidružení k sjednocující se Evropě odmítli.

Euobserver.com navíc připomíná, že samotná nominace nemusí být nutně spojena s nejhodnotnějšími mozky a činy lidské civilizace. V minulosti se mezi navrženými osobnostmi ocitli také mj. Adolf Hitler, Slobodan Miloševič atd.

Konečný seznam nominovaných osob, institucí bude znám 2. března. Slavnostní ceremoniál s vyhlášením oceněných proběhne v prosinci.