.: Muslimové vystoupili na horu, aby si vyslechli kázání velkého muftího šajcha Abdal Azíze bin Abdalláha. Zdroj: REUTERS/Suhaib Salem

.: Věřící zůstanou na planině až do setmění, což symbolizuje čekání na den Posledního soudu. Zdroj: REUTERS/Suhaib Salem

.: Vzhledem k horkému počasí byla většina vybavena slunečníky. Zdarma se také rozdávalo mléko a voda. Zdroj: REUTERS/Suhaib Salem

.: Poutníci se zítra vrátí zpět do údolí Miná, kde začnou házením oblázků symbolicky kamenovat Satana. Obřady končí zaříznutím obětního zvířete, jehož maso je rozdáno chudým. Zdroj: REUTERS/Suhaib Salem