Loď, která se rozlomila při nakládání apatitu, se nedařilo vyzvednout. Akce se prodloužila o tři dny. Nejprve vyzvednutí bránilo to, že loď nebyla rozlomená úplně a její trup zabořený do bahna se musel v kalné vodě přeříznout, což nepodařilo napoprvé.. Pak se zase musely vyložit zbytky nákladu a do trupu vyvrtat otvory, jimiž by odtékala voda. Zadní část se povedlo vyzvednout až na čtvrtý pokus.

Nyní lze začít s průzkumem plavidla, aby se zjistily důvody havárie. O dalším osudu vraku není rozhodnuto.