Soud uznal 58letého Juppého vinného z toho, že se v letech 1995 - 1997 podílel na podvodech s fiktivními pracovními místy, jejichž prostřednictvím financoval dnes už neexistující stranu Sdružení pro republiku (RPR). Jejím členem byl i současný francouzský prezident Jacques Chirac.

Státní zástupce obvinil Juppého, že byl spolu s 26 dalšími defraudanty zapleten do úplatkářské aféry, kdy soukromé společnosti platily straně za přidělování státních zakázek.

Dále byl obviněn také z toho, že straně byly vypláceny peníze z fondů města Paříže za fiktivní práce, které nebyly nikdy vykonány. V té době Juppé zastával funkci jak generálního tajemníka Sdružení pro republiku, tak finančního náměstka starosty města Paříž, jímž byl tehdy Chirac. Ten však z titulu své současné funkce hlavy státu nemůže být ze zpronevěry obviněn.

Rána pro Chiraca

Juppé se hájil, že nic neví o tom, jak vše fungovalo. Prý dostával v té době mylné informace od svého poradce Yvese Cabany. Caban, který se také musel bránit, ovšem uvedl, že naopak každý věděl, jak vše probíhá.

Rozhodnutí soudu je velkou ranou pro prezidenta Chiraka, jehož záměrem bylo, aby Juppé uspěl v příštích prezidentských volbách v roce 2007.

Juppého advokát hned po vynesení rozsudku prohlásil, že se Juppé odvolá. Jedině tak může odložit platnost dočasného zákazu výkonu veřejných funkcí.

Podle francouzského volebního zákona trest znamená automaticky zákaz veřejné činnosti. Juppé je v současnosti starostou města Bordeaux a leadrem Svazu pro lidové hnutí (UMP), který je částečným následovníkem Sdružení pro republiku (RPR).

Juppé přitom už letos v lednu oznámil, že v případě, že bude usvědčen a nucen vzdát se veřejné činnosti, stáhne se z politického dění.