Transsexuálové a hermafroditi budou moci kromě varianty „male“ (mužské) nebo „female“ (ženské) u příslušné kolonky zatrhnout volbu „X“, která má značit neurčité pohlaví.

Dosud platilo, že Australané si nesměli kolonku vyznačující pohlaví nechat upravit, aniž si chirurgickým zákrokem nechali změnit pohlavní orgány.

Podle poslankyně Louisy Prattové, která změnu iniciovala, přinese novela ulehčení při cestování do zahraničí. Lidé se změněným nebo obojím pohlavím na letištích často při pasové kontrole čelili nepříjemným otázkám v případě, že údaj o pohlaví neodpovídal jejich vzhledu.