„Studie jasně ukazuje, že pád Světového obchodního centra vedl u zasahujících hasičů k rozšíření rakoviny,“ uvedl doktor David Prezant z Hasičského záchranného sboru města New York, který výzkum prováděl.

Hasiči zasahují na místě zříceného Světového obchodního centra.

FOTO: fotobanka Profimedia

Prezant zdůraznil, že silná stránka jeho studie spočívá v tom, že prověřila zhruba 10 tisíc hasičů. Výzkumný tým se pak zaměřil na ty z nich, u kterých se po 11. září projevila rakovina. Porovnal pak výsledky mužů, kteří u Světového obchodního centra zasahovali, s těmi, kteří na místě nebyli.

Výsledek ukázal, že mezi hasiči, již zasahovali u Dvojčat, je nakažených rakovinou o 19 procent více než u ostatních hasičů.

„Studie ukazuje rozšíření všech druhů rakoviny,“ dodal Prezant s tím, že jeho výzkum nezohledňuje jednotlivé typy. Studie se rovněž nezaměřovala na jiné záchranáře, než jsou hasiči. Ti budou součástí dalších samostatných výzkumů.

Hasiči zasahující v sutích po zřícených budovách byli údajně vystaveni několika rakovinotvorným látkám, zejména polycyklickým aromatickým uhlovodíkům, polychlorovaným bifenylům a dioxinům.

Video

Expirované video

BEZ KOMENTÁŘE: Den, kdy se změnil svět: 11. září 2001. Zdroj: Reuters

 

Stát by mohl hasičům dotovat léčbu

Výsledky studie by mohly pomoci razit cestu ke zdravotnickým příspěvkům pro hasiče postižené rakovinou. Zákon o kompenzaci obětí útoků 11. září totiž zatím u hasičů zohledňuje pouze například astma nebo jiné nemoci spojené s dýcháním, které odhalily předchozí výzkumy. U rakoviny je navíc problém v tom, že se může ukázat až po dlouhé době.

Doktor Prezant uvedl, že si není jistý, zda jeho výzkum povede k tomu, že dotyční záchranáři dosáhnou na státní příspěvky, upozornil prý ale doktora Johna Howarda, který ve věci rozhoduje, aby vzal jeho studii na vědomí.

Hasiči zasahují u trosek zříceného Světového obchodního centra.

FOTO: fotobanka Profimedia

John Howard, ředitel Národního institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci se v červnu vyjádřil, že dosud nebyl nalezen dostatek důkazů vedoucích k propojení tragické události s výskytem rakoviny.

Hasičům i ostatním, kteří u WTC zasahovali, a rakovina se u nich neprojevila, doporučil doktor Prezant řídit se zásadami zdravého životního stylu, aby rozvoji rakoviny předešli. Měli by například omezit kouření, pití alkoholu, začít cvičit a udržovat si přiměřenou váhu. Také by měli podstupovat pravidelné zdravotní testy.