"Komise připravuje zprávu o vízovém režimu v souvislosti s rozšířením," řekl k tomuto problému komisař Antonio Vitorino ČTK.

"Povedeme v tomto směru také dialog se třetími zeměmi," dodal.

Nerovnoměrný přístup k občanům členských zemí zažívá EU již nyní. Například bez víz se do Spojených států nedostanou stále Řekové.

Po rozšíření Unie by přibylo na seznamu povinných žadatelů o víza dalších osm států, včetně Česka. Naopak občané Slovinska jako jediní ze státních příslušníků exkomunistických zemí o víza ke vstupu do USA žádat už nyní nemusejí.

EK přiznává: půjde o formalitu

Česká republika a další vstupující státy požádaly EK, aby se zasadila o rovné zacházení ze strany třetích zemí, pokud jde o vízovou povinnost.

Spojené státy, Austrálie či Nový Zéland daly totiž podle dobrých zdrojů najevo, že nehodlají na deset nováčků plošně rozšířit bezvízový režim aplikovaný vůči EU (kromě Řecka v americkém případě).

EK tuto věc údajně hodlá předložit na příštích jednáních s USA o zavádění pasů s biometrickými prvky. Učiní tak ovšem jen formálně - ve skutečnosti se nepočítá s tím, že by Američané vízovou povinnost zrušili, nebo že by ji státy Unie ze solidarity s nováčky vůči USA, Novému Zélandu nebo Austrálii zavedly.

Česko k USA shovívavé

Jednání o zrušení vízové povinnosti vzalo do svých rukou bez ohledu na kroky EK už plně Polsko. Varšava do Washingtonu vzkázala, že jako spojenec z Iráku nelibě nese zacházení se svými občany jako lidmi horší kategorie, a to zejména odebírání otisků prstů a fotografování v rámci programu US-VISIT.

Otázka víz bude proto jedním z hlavních bodů nadcházejícího jednání prezidenta Aleksandera Kwašniewského a jeho amerického protějšku George W. Bushe.

Česká diplomacie dala v uplynulých dnech najevo, že se novým požadavkům USA plně podřídí.