"Není to ještě hotový obchod a pokud se nám nabídne nějaká příležitost, jak vaší vládě poskytnout víc informací, aby mohla změnit své rozhodnutí, budeme po ruce a uděláme to," řekl Cabaniss.

Podle jeho slov probíhá ještě ohledně stíhaček hodně jednání. "Chceme se ujistit, že jsme byli vyslechnuti až do posledního slova čestně a spravedlivě, že šlo fair play a že máme stejně dobrou šanci jako kdokoli jiný získat tu zakázku," uvedl Cabaniss.

Myšlenku nové soutěže po jejím ukončení nadhodil už v prosinci Cabanissův předchůdce Craig Stapleton. Mluvčí ministerstva obrany Ladislav Štícha však tehdy prohlásil, že "soutěž byla řádně ukončena s vědomím všech účastníků. Všichni zúčastnění měli úplně stejné podmínky, stejné informace. Při nejlepší vůli by to flagrantní porušení všech pravidel, kdybychom soutěž jakýmkoli způsobem znovu otevírali."

K vízové asymetrii se nevyjádřil

Velvyslanec konkrétně neodpověděl na dvě otázky týkající se důvodů, proč musí mít Češi krátkodobě cestující do USA víza, zatímco Američané nikoli. Řekl nejprve, že nová americká opatření - snímání otisků a fotografování - nejsou zaměřena proti Čechům.

Pak uvedl, že pokud ví, "velká většina českých občanů, kteří zažádají o americké vízum, je také dostanou." Slíbil, že se seznámí s procedurou jejich vyřizování a podle možností udělá něco, co by "místním lidem pomohlo pochopit co děláme, jak to děláme a proč".

Na otázku, zda se pokládá za dobrého přítele rodiny Bushových Cabaniss řekl, že si váží jak Bushe staršího tak nynějšího prezidenta a poznamenal k němu: "Nemohu říci, že jsme přátelé. Za přátele považují lidi, se kterými jsem vyrostl u nás doma, ale respektují ho jako prezidenta, jako osobnost, jako našeho lídra a člověka s neposkvrněnou integritou. Jsem hrdý, že mohu říci, že ho znám," dodal.

Cabaniss, který nemá diplomatické zkušenosti, přijel do Prahy právě s pověstí blízkého přítele Bushových. Prezident Bush starší (1989-93) mu například v roce 1990 pomáhal s kampaní do Senátu USA.