Prodi současně přislíbil, že pokud bude reformní úsilí Turecka pokračovat, dostane Ankara na konci roku léta odkládané datum zahájení vstupních rozhovorů do EU.

Vyřešení kyperského problému nepovažuje za podmínku ke členství, mírové uspořádání na ostrově rozděleném od turecké invaze v roce 1974 by však podle Prodiho aspiracím Ankary velmi pomohlo.

Prodi nicméně přiznal, že evropské veřejné mínění není zatím jednotné v tom, zda se má Turecko stát členskou zemí EU. Poukázal na odlišné náboženské kořeny i pochyby, zda EU dokáže absorbovat 70miliónový stát s obrovskými rozdíly v ekonomickém i sociálním rozvoji.