O rok později získala choroba přenášená pohlavním stykem, nakaženou krví nebo z matky na plod označení syndrom získaného selhání imunity neboli AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). V dalším roce izolovali francouzští vědci Luc Montagnier, Françoise Barréová-Sinoussiová a Jean-Claude Chermann virus způsobující AIDS, označený později jako HIV (virus lidské imunodeficience).

Počet nakažených virem HIV či nemocných AIDS rychle stoupal: v roce 1991 překročil deset miliónů, loňské statistiky již uváděly přes 33 miliónů nakažených. Velké procento z nich jsou obyvatelé subsaharské Afriky. V ČR bylo ke konci loňského roku evidováno 1493 HIV pozitivních.

Celkem na tuto zatím nevyléčitelnou nemoc a nemoci s ní spojené zemřelo na 30 miliónů lidí. Díky stále účinnějším antivirotikům se daří prodloužit život nakažených osob. Pro velký počet nakažených zvláště ve třetím světě ale zůstávají potřebné léky stále nedostupné.