Ještě v 90. letech přitom byl počet nakažených velmi nízký, mj. i vzhledem k dodržování jistých bezpečnostních zásad při sexuálním styku kvůli smrtelné nemoci AIDS.

Drtivá většina případů syfilidy byla zjištěna v pařížské aglomeraci. Jako nejčastější nositelé infekce se ukazují homosexuálové, ale i promiskuitní heterosexuálové.

Podle dotazníků, které vyplnily postižené osoby, polovina z nich neví, kde se nakazila. Více než tři čtvrtiny pacientů si byly vědomy anonymního nebo náhodného styku.

Ministerstvo zdravotnictví nicméně považuje za nejpravděpodobnější hlavní příčinu nového vzestupu nákazy v nechráněném, zejména orálním sexu.