Země se snaží své výdaje pokrývat ze sponzorských darů - daří se jí to ale pramálo, jak poukazuje tamní deník The Irish Independent.

Právě on předkládá všem obyvatelům ostrova závratný účet s komentářem, že vláda dosud všechny náklady spojené s předsednictvím Unie spíše tajila.

Kolik dají sponzoři?

Dublin zatím zveřejnil jen odhady nákladů: v roce 2003 údajně za přípravy k převzetí vůdcovství EU zaplatil 23 miliónů eur (asi 690 mil. Kč). Dalších 60 miliónů (asi 1,8 mld.) bude utraceno letos: jen ministerstvo zahraničí podle deníku spotřebuje za šest měsíců 25 miliónů eur (asi 750 mil. Kč).

Účet prý není ale konečný a není ještě známo, jak jeho dopad na daňové poplatníky srazí dary sponzorů, převážně podniků inzerujících své zboží na upoutávkách publikovaných nyní v EU. 

Irská vláda se brání, že peníze nejsou utráceny zbytečně a jen v krátké době. Tvrdí, že příprava na předsednictví probíhá už více než dva roky a vyžádala si nemalé náklady, zejména na vyškolení nových zaměstnanců. Dublin mj. uvádí, že se počet osob ve službách EU v Irsku na šest měsíců zdvojnásobí, tj. stoupne na 160.

Problémy i v Nizozemsku

Zatímco v Irsku bědují "pouze" daňoví poplatníci, v Nizozemsku, které bude předsedat Unii od července, hořekuje nad výdaji i tamní vláda.

Amsterdamu se totiž dosud nepodařilo zajistit téměř žádné sponzory a podle deníku De Volksrant se zdá, že "obchodníci nechtějí raději inzerovat po boku nizozemské vlády".

Země zatím náklady na své předsednictví odhadla na 68 miliónů eur (asi 2,04 mld. Kč). Dopadne-li podle deníku vše dobře, sponzoři dodají Amsterdamu dva až tři milióny eur (60-90 mil. Kč).