Údaje, které zpřístupnilo ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách (www.memoriahistorica.gob.es), vycházejí z informací místních úřadů a zkoumání historiků.

Mapa "ke zhojení starých ran"

Vláda mapu zveřejnila proto, aby „přispěla k zahojení starých ran“ a k překonání veškerých bariér, které tato nechvalně proslulá epocha španělských dějin zanechala mezi občany.

Britský historik Paul Preston podle agentury AFP ve své nové studii odhadl počet obětí občanské války na půl miliónu. Z toho přímo v bojích padlo 300 tisíc lidí, zatímco zbývajících 200 tisíc zahynulo mimo frontu. Další tisíce Španělů přišly o život během Frankovy diktatury, která trvala až do roku 1975.

Do země bez poct

Zatímco své padlé vojáky a stoupence nechával Franco pohřbívat s poctami, končila těla jeho republikánských odpůrců většinou v anonymních masových hrobech, které jsou rozesety po celé zemi.

Zveřejněná mapa ukazuje, který hrob byl už částečně nebo zcela exhumován, který ještě nebyl otevřen a odkud byly ostatky převezeny do Údolí Padlých, podzemního mauzolea poblíž Madridu. Je zde pochován i Franco, jenž v letech 1940 až 1958 nechal tento chrám vytesat do skály.