Arad nazval svůj projekt "Reflecting Absence" (volně přeloženo Odraz zmizelého). Vedle vodních ploch budou kamenné prostory doplňovat zejména stromy.

Za přírodní složku v ryze moderním památníku je odpovědný Aradův kolega, krajinář Peter Walker. Ten komplex "zlidští" vysázením několika desítek stromů.

Projekt počítá vedle výstavby zdánlivě nekonečných chodeb také s využitím zbytků zřícených budov a se zachovalými rozsáhlými podzemními pasážemi.

Lidé si budou podle představ architektů připomínat tragické události právě procházkami labyrintem chodeb. Jistá neutěšenost a chladnost prostor je proto zcela záměrná. Připomíná pocity člověka, který 11. září 2001 ztratil své blízké.