"Rok 2004 je podle mého názoru dobrým rokem pro to, aby byla (Nobelova) cena míru udělena Evropské unii," uvedl ke své motivaci dále Jagland.

Vedle ekonomického a kulturního sbližování Východu a Západu pomohla Unie prý podle expremiéra obnovit jednání o sblížení řecké a turecké komunity na Kypru, přispěla k posílení ochrany Romů a dalších menšinových etnik ve střední a východní Evropě a urychluje "stavěním mostů s Orientem" demokratizaci v Turecku.

Expremiér chce proto využít svého práva poslance a předložit příslušný návrh Norskému Nobelovu výboru.

Výsledky v prosinci

Kandidáty Nobelovy ceny za mír mohou navrhovat členové všech národních parlamentů na světě, profesoři historie nebo politologie, již ocenění laureáti, členové mezinárodních soudních tribunálů a členové Nobelova výboru.

Uzávěrka nominací je 31. ledna, v únoru pak Nobelův výbor zveřejňuje počet obdržených kandidatur, nikoliv však konkrétní jména, jejichž seznam udržuje v tajnosti po dobu 50 let. Navrhovatelé ovšem vázáni mlčenlivostí nejsou.

Výsledky udílení dílčích Nobelových cen budou známy v prosinci 2004.