"Mám intenzivní pocit, že onen zbrklý, překotný, ba až zběsilý spád soudobé civilizace, na němž se dnes téměř všichni vnějaké míře podílíme, je jedním z pramínků, které se slévají do řečiště příčin soudobého terorismu. Rychlá civilizační unifikacetotiž lidi...do značné míry frustruje, byť jde třebas o frustraci podvědomou. Velká kapitulace lidského ducha, lidské odpovědnostia lidské religiozity tváří v tvář těmto tlakům pak musí v určitých prostředích posilovat pocit prázdnoty a beznaděje. A aťuž jsou teroristé či jejich vůdci vedeni jakýmikoliv úmysly, jedno je zřejmé: jakous takous sympatii či podporu, která jimjejich zločinné dílo usnadňuje, mohou hledat právě v prostoru neurčité - řekl bych metafyzické - lidské  beznaděje," řeklHavel.    

Havel v projevu rovněž nabádal k odpovědnému využívání moderních vynálezů, včetně automobilů, počítačů či telefonů,které podle něj mnohdy člověka natolik povrchně a druhotně zaměstnávají, že paradoxně omezují vřelé mezilidské kontakty a"znemožňují lidem věnovat se vážnějším věcem...například úvahám o smyslu vlastního bytí...či četbě Gándhího projevů". 

Havel vedle Mandely

Václav Havel získal ocenění za svůj celoživotní přínos v oblasti lidských práv a "za víru v nenásilné řešení konfliktů tváří v tvář strachu a šikanování".

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnilo přes 400 hostů. Českého exprezidenta doprovodila na obřad také jeho manželka Dagmar.

Pětičlenná komise, v níž zasedal mj. indický premiér Ataka Beharí Vádžpejí a předsedkyně největší opoziční strany v zemi Sonia Gándhíová, vybrala českého exprezidenta mezi desítkou kandidátů.

"Konflikty mezi národy musí být řešeny s rozumem a ne jen pod drobnohledem vítězství silných nad slabými. Opusťme chorobnou vůli, nenávist a touhu po odvetě - to je základ pro další násilí. Jedno z řešení je následovat cestu po vzoru Mahatma Gándhího," uvedlo k hlavní myšlence udělování cen indické ministerstvo kultury. Ty byly poprvé uděleny v roce 1994 u příležitosti výročí 125. narozenin zakladatele moderní Indie.

Laureáti, jednotlivci i instituce, jsou oceňováni za přínos světu v oblasti ekonomie, sociálních změn, politické transformace a řešení konfliktu bez násilí. V minulosti stejné ocenění jako Havel získal mj. Jihoafričan Nelson Mandela.