Kráter o průměru zhruba jednoho kilometru byl objeven teprve nyní na snímcích, jež z cílové oblasti Beaglu 2 pořídila americká sonda Mars Global Surveyer jen několik minut před plánovaným přistáním evropského robota. "Byla by to neuvěřitelná smůla, kdyby se (robot) zřítil přímo do kráteru," řekl Pillinger.

Přes tuto nepříznivou zprávu mají pokusy o navázání spojení s Beaglem 2 pokračovat. Vědci se nyní soustřeďují na 4. leden, kdy by se měla o navázání spojení pokusit mateřská loď výzkumného modulu sonda Mars Express.