Malvo, kterému je nyní osmnáct let, byl uznán vinným ze zločinu šíření terorismu, protože svým počínáním ohrožoval značný počet lidí, dále z úmyslné vraždy Lindy Franklinové, kterou zabil 14. října loňského roku, a použití střelné zbraně při páchání zločinu.

Právě za zabití Franklinové by měl strávit zbytek života v žaláři - porota vyloučila možnost předčasného propuštění.

Řádění odstřelovačské dvojice padlo loni v říjnu za oběť ve Washingtonu a okolí deset lidí. Minimálně dva body obžaloby dávaly porotě možnost navrhnout trest smrti, ale obhajoba vzala v potaz, že Malvo byl v době páchání zločinů mladistvý a pod vlivem staršího muže.