Předvolaná má pomoci objasnit sexuální život a pohnutky Meiwese, který přiznal jisté sexuální uspokojení při sledování videa z celého průběhu usmrcení Brandese a pojídání jeho masa.

Dostavit se mají rovněž další tři muži, kteří s kanibalem navázali nejen kontakt, ale byli ho dokonce navštívit v hesenském Rotenburgu. Obžalovaný o nich prohlásil, že se mu líbili, protože nebyli otylí a mysleli to vážně. Experti z toho vyvozují, že tito tři svědci měli zřejmě být "na řadě po usmrcení Brandese".

Kanibalismus se rozvíjí již v dětství

"U většiny kanibalů začínají kanibalistické a autokanibalistické sklony již v raném dětství, kdy se rozvíjí v tomto směru fantazie, jež nabývá na dynamice, až jednou dojde k nezvladatelné situaci," řekl v německé televizi N-TV psychiatr Andreas Marneros z univerzity v Halle-Wittenbergu.

Podle něj jde o celý souhrn psychosexuálních problémů a ty jsou propojeny se sexuálním objektem. Projevuje se to občas i v řeči lidí, když například řeknou "Mám tě k sežrání rád". Je to "tendence pojmout někoho do sebe a tato tendence nabývá při sexuálním kanibalismu chorobných rozměrů," poznamenal psychiatr.