V napjatě očekávaném večerním televizním projevu prohlásil, že věci jako muslimské šátky, židovské jarmulky či velké křesťanské kříže "nemají na veřejných školách do dělat".

Podle Chiraka je přijetí příslušného zákona nutné. Parlament by jej měl projednat tak, aby mohl vstoupit v platnost již od školního roku 2004/2005.

Závěry komise

Problémem nošení náboženských symbolů ve školách se v uplynulých měsících zabývala 20členná expertní komise v reakci na několik afér kolem muslimských šátků, které u některých studentek vedly až k vyloučení ze studia.

Výsledkem její práce je návrh zákona, který by dovoloval ve školách a úřadech jen nošení diskrétních symbolů, čímž se myslí např.  kříže, medailónky, Davidových hvězd či korány malé velikosti.

Svátky ve školách

Komise se naproti tomu vyslovila pro zavedení židovských a muslimských svátků na školách. Pokud by šlo o podniky, záleželo by již na zaměstnancích, zda chtějí slavit Vánoce, židovský jom kippur či arabský íd al-kabír.

Představitelé křesťanských církví, ale i židovské a muslimské komunity navrhovaný zákaz náboženských symbolů kritizovali, zejména jeho část o nošení symbolů.