Ministerstva dopravy obou zemí se dohodla, že nechají v následujících třech letech vypracovat studii za 27 miliónů eur (864 mil. Kč), v jejímž rámci experti provedou geologický průzkum příslušné oblasti.

Tunel by měl být dlouhý 38,7 kilometru, z čehož by 27,7 kilometru vedlo pod mořským dnem. Sestával by celkem ze tří tubusů - dvou pro vlaky a třetího, který by sloužil pro technické účely. Komunikace by spojovala španělskou obec Palomos, asi 40 kilometrů západně od Gibraltaru, a marockou Malabatou.

Tato konkrétní trasa se jeví jako nejvýhodnější vzhledem k faktu, že mořské dno zde leží "jen" ve třistametrové hloubce. O přímém dopravním propojení evropského a afrického kontinentu se uvažuje již dvě desetiletí, projekt však většinou narážel na problém financování. Práce na dohodnuté studii by měly začít v příštím roce.