Dvacetičlenná skupina odborníků, vedená bývalým ministrem Bernardem Stasim, se problémem zabývala vzhledem k neutichajícím sporům v zemi, zejména pokud jde o muslimské šátky.

Výsledkem je návrh zákona, který by dovoloval ve školách a úřadech jen nošení diskrétních symbolů, čímž se myslí např.  kříže, medailónky, Davidových hvězd či korány malé velikosti. Proti nošení symbolů je i stávající právní úprava, avšak ponechává jistou volnost výkladu.

Rozhodne Chirac

Komise se naproti tomu vyslovila pro zavedení židovských a muslimských svátků na školách. Pokud by šlo o podniky, záleželo by již na zaměstnancích, zda chtějí slavit Vánoce, židovský jom kippur či arabský íd al-kabír.

Představitelé křesťanských církví, ale i židovské a muslimské komunity navrhovaný zákaz náboženských symbolů kritizovali. Ve Francii jde přitom o nanejvýš citlivou záležitost vzhledem k faktu, že v zemi žije na 700 tisíc Židů a na pět miliónů muslimů.

Příští týden ve středu se má k návrhu komise oficiálně vyjádřit Chirac.