Takový scénář však předpokládá snížení míry porodnosti, která v současnosti představuje 2,68 dítěte na jednu ženu za celý život, na hodnotu okolo dvou dětí.

Při současné úrovni porodnosti by totiž na Zemi za tři století mělo žít těžko představitelných 134 biliónů lidí; to však zpráva považuje za nereálné.

Dnešní růst populace je neudržitelný

Jako reálná "horší" varianta je uváděna kalkulace při porodnosti 2,3, při níž by stav lidstva (rovněž v důsledku zvyšování průměrné délky života, což platí pro všechny varianty) přesáhl 36 miliard.

Naopak při dramatickém poklesu porodů na úroveň 1,85 dítěte na ženu by se populace snížila ze současných 6,3 miliardy na pouhou třetinu - 2,3 miliardy. Zpráva má být podkladem pro budoucí politické, sociální a ekologické strategie.

Upozorňuje, že současný stav růstu populace je dlouhodobě neudržitelný, i když je výhled příznivější, než byl dosud.

Populační experti OSN totiž ještě nedávno předpovídali, že obyvatelstvo planety vzroste na deset až dvanáct miliard, podle posledních trendů a poznatků však výhled vypadá poněkud optimističtěji.

Budoucnost patří seniorům

Přesto však v důsledku zlepšování kvality života a nových lékařských poznatků dojde k významným změnám ve věkovém složení lidstva.

Výrazně stoupne počet seniorů - u lidí přes šedesát ze současných 10 procent na čtyřnásobek (38 procent) a u osmdesátníků na šestinásobek (z jednoho na 17 procent).

Za tři sta let bude čtvrtina lidstva žít v Africe a k nejhustěji zalidněným oblastem budou patřit Indie, Čína a USA.

Podíl Evropy klesne ze současných 12 procent téměř až na polovinu, takže na ostatních kontinentech bude žít 93 procent světové populace. Průměrná délka života by v Evropě měla dosáhnout sto let pro muže a 102 pro ženy.