Lodi MV Polar plující pod vlajkou Panamy se námořní lupiči zmocnili asi 1800 kilometrů od pobřeží Somálska. Posádku plavidla tvoří Rumun, tři Řekové, čtyři Černohorci a 16 Filipínců. Jak uvedla agentura AFP, majitelem lodi je rejdařská společnost v Libérii.

Somálsko již téměř dvě desetiletí nemá efektivní ústřední vládu a o svržení té prozatímní usilují islámští radikálové. Chaos využívají námořní lupiči, kteří navzdory přítomnosti vojenských plavidel protipirátských námořních misí Evropské unie, Ruska, USA nebo Číny v oblasti protkané významnými námořními trasami spojujícími Evropu s Asií a Afrikou přepadají kvůli výkupnému plavidla.

Protipirátská mise Evropské unie NAVFOR podle AFP registruje, že somálští bukanýři v současnosti zadržují na dvacet lodí a více než 400 rukojmích.