Oba státníci nevyloučili, že se příští týden na vrcholné schůzce EU v Bruselu šéfové vlád neshodnou, summit na tomto bodu ztroskotá a jednání se přesunou do příštího roku. "Bylo by vážnou chybou dokončit práci za každou cenu," řekl Berlusconi na společné tiskové konferenci. "Je to pro nás otázka, ve které se nepohneme," zdůraznil Schröder německý zájem na dvojí rozhodovací většině.

Německo i Itálie, ale například také Francie odmítají systém, který se původně dohodl roku 2000 na summitu v Nice. V něm rozhoduje většina zemí a hlasů, jejichž počet pro každý stát tehdy určila právě smlouva z Nice. Na tomto systému trvají mimo jiné Polsko a Španělsko.

Berlín zároveň trvá na stanovené proporci dvojí většiny v návrhu ústavy EU, při které musí se zákony souhlasit nejméně 50 procent členských států reprezentujících 60 procent obyvatel. Menší země, mimo jiné i Česko usilují spíše o poměr 60:60, aby nedocházelo ke znevýhodňování menších zemí.

Větší ochotu ke kompromisům vyjadřuje německá vláda pokud jde o počet komisařů v rozšířené EU. Zatímco menší státy, včetně Česka, chtějí svého komisaře, větší se tomu brání.