Předseda 65. zasedání Valného shromáždění OSN, Švýcar Joseph Deiss, apeloval v závěru téměř dvoutýdenního setkání na shromážděné, aby „přestali přihlížet pouze na svoje volební období a čistě národní zájmy“. Podle Deisse je nutno přejít od řečí k činům, díky čemuž potom dojde k pokroku v oblasti míru a řízení států, v lidských právech a životním prostředí.

Deiss uvedl, že na něho velmi zapůsobily velkorysost a odhodlání jednotlivých světových státníků snažících se pomoci nejpotřebnějším lidem na světě z jejich bídy.

Japonsko a Evropská unie přislíbily nemalé finanční prostředky na rozvoj celosvětového vzdělání.

Globální situaci ve světě komplikují chudoba, nemoci, klimatické změny i vojenské konflikty.