Pozorovatelé soudí, že případ Titiny Loiziduové by se mohl stát precedentem pro další nároky kyperských Řeků, jež stihl podobný osud.

Přesuny obyvatel

Ze severu na jih ostrova tehdy před tureckými vojáky uprchlo na 160 tisíc kyperských Řeků, i když pohyb nastal i opačným směrem: z jihu na sever uteklo okolo 40 tisíc kyperských Turků.

Loiziduová, která dnes na jihu pracuje jako turistická průvodkyně, svou kauzu dotáhla až před Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, jenž v červenci 1998 odsoudil Turecko k vyplacení odškodného ve výši několika set tisíc eur. Ankara ale kompenzaci vytrvale odmítala, mj. z obav, že by její vyplacení mohlo spustit lavinu dalších.

Teprve nyní, kdy se suma i s úroky mezitím vyšplhala až na 1,12 miliónu eur (35,8 mil. Kč), Ankara ustoupila, když jí Rada Evropy důrazně vyzvala k bezpodmínečnému naplnění verdiktu, přičemž jí dala dokonce ultimátum a pohrozila "adekvátními kroky".

Ve hře vstup do EU

Turecko již léta vehementně usiluje o vstup do Evropské unie (EU), ta však Ankaře přisoudila zatím jen roli kandidáta, aniž by s ní zahájila vstupní jednání. Rozhodnutí, zda a případně kdy přijímací rozhovory začnou, má padnout příští rok v prosinci.

Zřejmě i s ohledem na tuto skutečnost Turecko Loiziduovou nakonec odškodnilo, ministerstvo zahraničí v Ankaře ale současně zdůraznilo, že její kauzu nelze považovat za precedent.

Loiziduová je spokojena. "Turecko touto platbou konečně uznalo bezpráví, kterého se na mnohých z nás dopustilo," prohlásila v rozhovoru pro kyperský rozhlas.

Povzbuzena se cítí i oficiální, mezinárodně uznávaná kyperská vláda (tvořená kyperskými Řeky), pro kterou odškodnění Loiziduové představuje důležité morální vítězství při řešení problémů kolem rozděleného ostrova.

Lidé ze severu žádají na jihu o pasy

Dopad odškodnění Loiziduové dále umocnila tento týden informace kyperského ministerstva vnitra, podle níž do konce listopadu požádalo na 68 tisíc kyperských Turků, žijících v mezinárodně neuznávané "Severokyperské turecké republice", o (řecko)kyperský pas. Zhruba 22 tisíc z nich dokument již obdrželo a další se vyřizují.

Žádosti se začaly hromadit poté, co byla na jaře částečně zpropustněna dělící linie mezi oběma částmi ostrova a lidé mohou navštěvovat oblasti, kam více než čtvrtstoletí nesměli. Ekonomicky vyspělejší řecká část Kypru se navíc stane od 1. května 2004 součástí EU.

Kypr je rozdělen od července 1974, kdy turecká armáda obsadila sever ostrova v reakci na neúspěšný puč řeckokyperských nacionalistů a jejich pokus o připojení země k Řecku.