Součástí je také likvidace 1952 prasat z chovu v obci Koš, kde se mor objevil.

Jejich likvidace elektrickým proudem byla zahájena včera a mrtvá těla odváželi ve speciálních kontejnerech do kafilerie v Nitře.

V SR je to v krátké době už druhý případ výskytu této choroby v okrese. V Nitrici bylo nedávno po zjištění nákazy utraceno téměř 4300 prasat.