"To je nepravda," dodala minulý týden na výročním setkání Federální společnosti pro právo a veřejné studie.

Argumentem IMO i ministerstva spravedlnosti jsou tzv. přímé akce, během nichž se aktivisté Greenpeace na hraně a někdy i za hranicí zákona snaží upozornit na porušování ochranářských principů a neekologické chování.

Vedení IMO loni předběžně vyloučilo Greenpeace za opakované porušení "srážkových předpisů" (ColReg), kdy plavidla s aktivisty fyzicky bránila v plavbě lodím s radioaktivním nákladem či geneticky modifikovanými potravinami. O definitivním vyloučení, jež by pro

Greenpeace kromě ztráty přímého kontaktu znamenalo i konec osvobození od některých poplatků za námořní plavbu, rozhodne shromáždění IMO.

Zákon použite jen dvakrát

Ministerstvo chce k žalobě použít zákon z roku 1872 a jeho ustanovení o podněcování ke vzpouře a nebezpečné plavbě. Podle právního experta Jonathana Turleye z Univerzity G.

Washingtona byl zákon, který rovněž obsahuje trestný čin "přetahování námořníků" nabízením alkoholu či prostitutek, dosud použit jen ve dvou případech. Žaloba se opírá o několik let starý incident s lodí APL Jade. Ta podle Greenpeace vezla do USA ilegálně vytěžené mahagonové dřevo, a proto na ni při vjezdu do přístavu Miami aktivisté násilím vnikli, načež byli zatčeni a pokutováni pro přestupek.

"Taková žaloba v americké historii nemá obdoby," řekl ředitel Greenpeace USA John Passacantando. "Naše vláda ještě nikdy trestně nestíhala celou organizaci za to, že její příznivci a členové vyjadřují vlastní názor."

Chtějí znemožnit Greenpeace?

Ředitel přístavu Miami Charles Towley pak nepovolil lodi Greenpeace MV Esperanza zakotvit. Na palubu lodi, která se přesto blížila ke kotvištím, vystoupila Pobřežní stráž, na několik hodin zadržela posádku a lodi znemožnila vplout do přístavu.

Podle serveru OneWorld.net je v pozadí právního tlaku snaha znemožnit Greenpeace a dalším nevládním organizacím ovlivňovat IMO při stanovení standardů bezpečnějších lodí a čistého moře, v rámci úsilí současné americké administrativy o potlačení všech nevládních iniciativ, vystupujících proti globalizaci.