Výcvik židovských aktivistů přicházejících především ze zahraničí probíhá pod patronátem lidí napojených na židovskou militantní skupinu Kahane Chaj, jenž je v Izraeli zakázána a figuruje i na americkém seznamu teroristických organizací.

Výcvik od měsíců po roky

Zakladatel tábora Jekutiel Ben Ja´akov ale v rozhovoru pro The Jerusalem Report popřel, že by jeho výcvik byl ilegální, i to, že je napojen na židovské extremisty.

Tábor v Kfar Tappuah byl založen před 18 měsíci a podle Ben Ja´akova jím už prošlo asi sto lidí, kteří se už také uplatnili v oddílech "rychlé reakce" v židovských osadách na okupovaných územích.

Trvání tréninku se různí podle jeho účelu; dobrovolníci sloužící v osadách radikálních kolonistů Itamar, Jicchar či Kirjat Arba musejí projít výcvikem v délce tři měsíce až dva roky.

Legálně kolonisty cvičí armáda

Židovské osady mají obvykle svou vlastní ochranku -obyvatele, kteří prošli kursem organizovaným armádou, a smí také nosit zbraň, včetně automatických pušek M-16 či M-4. Tyto skupiny často brání kolonisty před teroristickými útoky Palestinců, jež si v probíhajícím konfliktu vyžádaly desítky obětí.

Šin Bet však v posledních měsících začal vyšetřovat již několik případů, kdy se osadníci zabývali ozbrojenými aktivitami proti Arabům a hovoří v této souvislosti i o židovských teroristických buňkách.

Osada na rasistických idejích

Osada Kfar Tappuah ležící severně od Rámalláhu a  čítající asi 350 obyvatel je jedním z center stoupenců militantního rabína Meira Kahana. Ten byl až do svého zavraždění v roce 1990 propagátorem myšlenky velkého Izraele a odsunu Arabů i z okupovaných území.

Organizace Kahane Chaj a Kach, založené na jeho idejích, byly v Izraeli zakázány v roce 1994, kdy člen Kachu lékař Baruch Goldstein povraždil v Hebronu 29 modlících se muslimů.