V důsledku požáru zahynulo 36 osob a na 200 bylo zraněno. V nemocnicích ještě zůstává 171 lidí, kteří většinou utrpěli popáleniny, nadýchali se otravných zplodin nebo si přivodili zlomeniny při skoku z oken budovy ve třetím a čtvrtém patře. Oběťmi jsou studenti převážně z afrických a asijských zemí. Zatím bylo identifikováno 33 z nich.

Podle Vorobjova se podařilo zachránit 135 studentů, ale jejich počet mohl být vyšší, kdyby na koleji existoval evakuační plán a studenti byli jasně informováni o tom, jak se chovat v případě požáru. Ministerstvo pro mimořádné situace chce nyní navrhnout, aby se pravidelné prověrky protipožární bezpečnosti obytných a administrativních budov konaly každoročně a ne jednou za dva roky, jak tomu bylo dosud.

Tři verze příčiny

O špatné organizaci ubytování na studentských kolejích hovořil také ministr školství Vladimír Filippov. Odmítl však tvrzení některých sdělovacích prostředků o tom, že únikové vchody byly zataraseny harampádím a odpadky a že podobně vypadaly i studentské pokoje. "Studenti přijeli do Ruska teprve nedávno a každý měl na pokoji jen dva kufry s osobními věcmi," řekl ministr.

Dodal, že se nadále prošetřují tři verze vzniku požáru: zkrat na elektrickém spotřebiči, neopatrné zacházení s ohněm a žhářství. Za nejpravděpodobnější pokládá zkrat elektrického spotřebiče, protože stav elektrického vedení se prověřuje při každoročních opravách budovy.

Na ruských kolejích si studenti i přes existující zákaz zcela běžně přitápějí různými zářiči či přenosnými kamny, protože pokoje jsou nedostatečně vytápěné. Venkovní teplota je v těchto dnech v Moskvě již několik stupňů pod nulou.

Filippov sdělil, že jedna ze tří dívek, jež obývaly pokoj, v němž patrně požár vznikl, již poskytla vyšetřovatelům výpověď, po zbývajících dvou dívkách se zatím pátrá.

Poškozená budova kolejí by měla být opravena do dvou až tří měsíců. Všichni studenti, jimž bylo poskytnuto prozatímní ubytování, se budou moci 1. prosince přestěhovat do jiné opravené budovy univerzitních kolejí.