Oba zastávali protikladné postoje na merickou invazi do Iráku. "Dnes máme velké možnosti pokračovat v boji proti chudobě, terorismu a násilí fundamentalistů, ale to není možné zakládat na antiamerikanismu. "Dvě velké enklávy demokracie, Evropa a Amerika by měly zkusit hovořit jedním hlasem, místo abychom vyjadřovali rozdíly v názorech."