Nápisy na 1,8 metru vysokém náhrobku jsou pouhým okem nerozeznatelné. Zias na ně přišel náhodou, když si prohlížel fotografii náhrobku, pořízenou těsně před západem slunce.

V textu je mimo jiné zmínka o otci Jana Křtitele, Zachariášovi, což oživuje tradici raných křesťanů, podle nichž byli Simeon a Zachariáš pohřbeni do společného hrobu ještě s Ježíšovým bratrem Jakubem.

Byzantští křesťané zhruba od 4. století pátrali ve Svaté zemi po místech, na nichž podle ještě poměrně živé tradice působily osobnosti z bible. Místa pak označovali podobnými nápisy, jako je ten, nalezený v údolí Kidron.

Nejdřív "objeven" Zachariáš

Puech a Zias však nejprve pomocí otiskování do papíru identifikovali text vztahující se k Zachariášovi: Toto je hrob mučedníka Zachariáše, velmi zbožného kněze, Janova otce. Z dalších otisků vystoupil šestiřádkový, vertikálně psaný text. Říká se v něm, že toto je hrob "Simeona, člověka spravedlivého a nábožného, očekávajícího potěšení národa izraelského", což odpovídá pasáži z evangelia sv. Lukáše.

Odborník na Nový Zákon z Jihofloridské univerzity Jim Strange řekl, že nápis určitě netesali kameníci, nýbrž amatéři, kteří práci s kamenem nerozuměli. "Uměli řecky a znali Lukáše, ale nebyli to kameníci," prohlásil. Strange nevylučuje, že oba nápisy by mohly být padělány. Proti tomu prý ale hovoří fakt, že padělatel by se těžko namáhal a neusiloval přitom o čitelnost nápisů pouhým okem. "Byl by to neúspěšný padělek, protože si textu dlouho nikdo nevšiml," řekl.