"Dnešní podpis dokládá, že v rámci EHP vládne duch konsensu... má posílit zakotvení Lichtenštejnska v Evropě," komentoval podpis dokumentu lichtenštejnský ministr zahraničí Ernst Walch s tím, že průmysl a služby všech zúčastněných zemí se nyní budou "podílet na novém hospodářském elánu".

Podpis dalších deklarací

Text smlouvy o rozšíření EHP, který ministři  24 starých i nových zemí EU  stvrdili svými podpisy už v polovině října, dnes dodatečně podepsaly také Norsko a Island, které zprvu byly solidární s Lichtenštejnskem. Proceduru uzavřel svým podpisem ministr zahraničí Itálie, která Unii v tomto pololetí předsedá, Franco Frattini.

K dohodě jsou ovšem připojeny dvě deklarace. V první Lichtenštejnsko vyjadřuje svůj názor, že všechny strany podepisující tuto dohodu "respektují knížectví jako dlouhodobě svrchovaný a uznávaný stát, který byl neutrální po dobu trvání celé první a druhé světové války".

V druhé Česko a Slovensko naopak prohlašují, že "nepřikládají právní účinky prohlášením, nesouvisejícím s předmětem a účelem této dohody"o rozšíření EHP. To znamená, že nepřehodnotí historické události a nehodlají uspokojovat majetkové požadavky lichtenštejnského knížecího rodu.

Z EHP bude nyní těžit 28 států

Právě kvůli tomuto českému a slovenskému prohlášení odmítl Walch dohodu podepsat už v říjnu a rozšíření EHP zablokoval. Když ale Česko od svého stanoviska neustoupilo, získalo naopak podporu Slovenska a také Evropská komise naznačila, že by tvrdošíjnost Lichtenštejnska mohla způsobit jen zánik EHP, nastal obrat. Norsko a Island, které mají ekonomický zájem na rozšíření a dobrém fungování EHP, přesvědčily Vaduz o nutnosti kompromisu.

Podpis dohody znamená, že EHP bude nyní tvořit 28 států, mezi nimiž funguje volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob, platí svoboda usídlení,společná pravidla a rovné podmínky hospodářské soutěže s výjimkou zemědělství, rybolovu a dopravy.

Požadavky na oškodnění

Smlouva a nezakládá pro Lichtenštejny žádnou možnost revize konfiskace majetků. Skutečnost, že princ Nikolaus de Liechtenstein, který odhaduje konfiskovaný majetek na Moravě na 100 milionů eur, dál prohlašuje konfiskaci za neoprávněnou a usiluje o odškodnění, na tom nic nemění.