"Írán připustil, že vyrobil malé množství mírně obohaceného uranu ...a že neinformoval o značném počtu aktivit souvisejících s úpravou, výrobou a ozařováním za pomoci jaderného materiálu, včetně oddělení malého množství plutonia," uvedla zpráva.

MAAE také tvrdí, že Irán v rozporu s předchozím prohlášením rovněž "přiznal, že v letech 1999 a 2002 provedl v Kalaje několik testů s použitím malého množství hexafluoridu uranu". Teherán dále připustil, že v roce 2000 zřídil v Laškaru továrnu na obohacování uranu, kterou utajil před agenturou.

Pro mírové účely?

Spojené státy obviňují Írán, že se snaží tajně vyvíjet jaderné zbraně. Teherán to popírá a tvrdí, že byl nucen před OSN skrývat mnohé stránky svého jaderného programu, protože desetiletí trpěl mezinárodními sankcemi, které považuje za nespravedlivé.

MAAE uvádí, že nemá "žádné důkazy" potvrzující existenci tajného zbrojního programu, ale vzhledem ke snaze Íránu o zatajování bude trvat nějaký čas, než bude moci prohlásit, že íránský jaderný program je určen výhradně pro mírové účely.

Zpráva byla předložena 35 členským státům MAAE.