UNAIDS upozornila, že panují velké disproporce v množství nakažených žen a mužů v neprospěch žen. V subsaharské Africe je mezi lidmi nakaženými virem HIV 60 procent žen. Na jihu Afriky jsou mladé ženy třikrát častěji nakažené virem HIV než mladíci téhož věku.

Cílem pětiletého akčního plánu není jen bojovat s nemocí, ale také lépe chránit ženy. UNAIDS varuje, že ani třicet let po propuknutí epidemie nejsou zřízeny žádné služby, které by speciálně řešily problémy žen.

Cílem je dosáhnout toho, aby se do programů prevence proti nákaze HIV ve všech zemích světa zahrnul boj proti násilí páchanému na ženách, zejména proti tomu, aby nebyly dál nuceny k nechráněnému sexu. Zkušenosti s násilím navíc brání ženám, aby se dokázaly domluvit na bezpečném sexu, plyne z výzkumů UNAIDS.

Bezpečný sex je jedním ze způsobů, jak omezit šíření nemoci. V části Afriky navíc stále panuje pověra, že se muž může nákazy zbavit, pokud se vyspí s pannou.