V USA podle zprávy v roce 2008 zneužilo léky na předpis 6,2 miliónu lidí. V USA je zneužívání léků mnohem běžnější než braní nelegálních drog. Podobná je podle zprávy i situace v dalších západních zemích. V některých zemích je počet osob zneužívajících léky vyšší než počet uživatelů heroinu, kokainu a extáze dohromady.

„Důvodem zvláštních obav je, že lidé si často neuvědomují nebezpečí použití léků proti bolesti k nemedicínským účelům,“ varuje zpráva. Ve Velké Británii mají léky proti bolesti na základě opiátů na svědomí vysoký počet úmrtí.

Varuje také, že k nárůstu dochází kvůli možnosti kupovat si léky přes internet, přičemž většina jich přichází z Indie. „Indie se stala jedním z hlavních zdrojů léků ilegálně prodávaných v internetových lékárnách,“ stojí ve zprávě. Zmiňuje také jihoamerické drogové kartely ovládající i trh s léky na předpis, které pašují do USA, přičemž výroba kokainu klesá. V latinskoamerických zemích jsou dostupné léky, které jsou v USA jen na předpis, nebo vůbec nedostupné. Jedná se o ketamin a barbituráty, zejména nembutal, které se nyní používají jen pro veterinární účely. Nembutal často využívají sebevrahové.

Česká republika je továrnou na pervitin

Česká republika je v dokumentu zmiňována v souvislosti s rozšířenou výrobou metamfetaminu (pervitinu). V roce 2008 bylo v Česku odhaleno 457 výroben pervitinu, což je 96 procent výroben této látky v Evropě. Během posledních pěti let se také v Česku a na Slovensku výrazně zvýšil počet lidí léčících se ze závislosti na pervitinu.

V této souvislosti zpráva zmiňuje dočasné zavedení přísnějších kontrol u prodeje léků s pseudoefedrinem, který lze zneužít k výrobě pervitinu.

Prostředky usnadňující zneužití žen

Mezinárodní výbor pro kontrolu drog také varuje před fenoménem takzvaných date-rape drog, které využívají pachatelé sexuálních trestných činů k nalákání obětí. Tyto látky lze poměrně snadno získat, protože nejsou zakázány a podléhají benevolentnější kontrole.

Do této skupiny spadá například psychotropní látka kyselina gama-hydroxymáselná (GHB) nebo ketamin a gama-butyrolakton (GBL), které jsou v řadě zemí poměrně snadno dostupné, zejména k veterinárním účelům. Vybraným obětem bývají pak tyto látky přimíchávány do jídel či nápojů, a to v dávkách podstatně vyšších, než se používají pro léčebné účely s cílem dosáhnout povolnosti.