Podle názoru chovatelů je zákaz dovozu, chovu a prodeje nebezpečných psů v rozporu s právem na svobodný rozvoj osobnosti.

Odmítají také to, že nebezpečnost zvířat je určována podle rasy psa. Zákaz byl vysloven po mnoha útocích psů na lidi - při jednom z nich byl na školním dvoře v Hamburku roztrhán dvěma psy šestiletý chlapec.

Rozsudek je očekáván do několika měsíců.