Jak Pithart zdůraznil před odletem do vlasti, nepřijel do Naardenu problém řešit, to má být úkolem kulatého stolu zainteresovaných stran, který se zde má sejít 21. listopadu. Do té doby by mělo být také jasné stanovisko české i slovenské strany.

"Není sporu, že chceme nést svůj díl odpovědnosti," ujistil o zájmu Prahy na zachování muzea.

Peníze nejsou

Další provoz muzea, spravovaného dosud soukromou nadací, ohrožuje nedostatek peněz poté, co naardenská městská rada v polovině září rozhodla seškrtat příspěvek v příštím roce na polovičku proti dosavadnímu stavu a v roce následujícím již vůbec dotace neposkytovat.

Uzavření muzea by ztížilo přístup k přilehlému hrobu učence. Roční rozpočet muzea činí 75.000 eur a město na něj už nemá peníze, protože nizozemská vláda prudce snižuje kulturní dotace.