Malevreová byla v pátek večer ihned po vynesení rozsudku umístěna do ženské věznice ve Versailles.

Sestřička prý prováděla eutanázie

Proces, v němž žalobce původně vinil bývalou ošetřovatelku z pařížské nemocnice v Mantes-la-Jolie ze zabití sedmi lidí, vzbudil velkou pozornost zejména díky obhajobě, která tvrdila, že Malevreová se jen snažila zkrátit utrpení pacientů, tedy že prováděla eutanázie. Sama u soudu tvrdila, že dva pacienty usmrtila na jejich vlastní žádost. U dalších dvou mluvila o nehodách a odmítala jakoukoli odpovědnost za smrt tří zbývajících. Advokát proto požadoval osvobození své mandantky.

Lékaři často krátí utrpení

Při obhajobě advokát použil výpovědi několika lékařů, kteří u soudu přiznali, že sami vyšším dózováním léků záměrně přivodili smrt nevyléčitelně nemocným starým pacientům. "Když to dělá tolik lékařů a jedna ošetřovatelka stane před soudem za stejný čin, nemyslíte, že její odsouzení by bylo nespravedlivé?" apeloval na soudce.

Advokát vyzval k veřejné diskusi

Výpovědi těch pracovníků nemocnice v Mantes-la-Jolie, kteří tvrdili, že eutanázie se u nich nepraktikuje, Libman ironizoval a připomněl, že jim na neurologicko-plicním oddělení každoročně umírá 80 pacientů. Nakonec vyzval k veřejné diskusi o eutanázii. "Christine Maleverová není ani anděl spásy, ani sériová vražednice. Je to ubohá malá ošetřovatelka, která podlehla lásce k bližnímu," tvrdil advokát.