Pokud by poslanci zákon schválili, změny by čekaly hlavně školy. Například před první hodinou v týdnu by se ve škole hrála státní hymna. Zněla by i před sportovními akcemi nebo na obecních slavnostech. V každé školní třídě by měl  být umístěn státní znak, vlajka SR, text státní hymny a text ústavy SR.

Předkladateli zákona jsou předseda SNS Ján Slota a předseda poslaneckého klubu strany Rafael Rafaj. "Tato právní norma směřuje ke zvýšení podpory vlastenectví," řekl Rafaj. Stát by měl podle předkladatelů vytvářet mechanismy na podporu vlastenectví. Zákon řeší výchovu dětí k vlastenectví ve školách a zavádí nový institut slibu věrnosti Slovenské republice,

Ve školách, v parlamentu, na úřadě vlády a na místních zastupitelstvech by se měla povinně hrát národní hymna. "Z úcty ke stovkám vlastenců, kteří trpěli za národní přesvědčení a zvlášť z úcty ke generacím bernolákovců a štúrovců vnímáme odpovědnost za dorůstající mládež, které chybí jasné vědomí slovenské identity," odůvodňují autoři nejnovější iniciativu a odvolávají se na odkaz slovenských buditelských skupin z 19. století.

Text slibu věrnosti

"Slibuji na svoji čest a svědomí věrnost a oddanost Slovenské republice, ústavním zásadám a demokratickému zřízení. Slibuji, že jako občan SR budu podle svých možností a schopností oddaně a věrně chránit svou vlast, její územní celistvost, svrchovanost, státní suverenitu a mít v přirozené úctě státní symboly".